Et anneks er et søknadspliktig tiltak jf. pbl. § 20-3 og regnes i hyttesammenheng som et lite frittstående bygg med mulighet for varig opphold f.eks. overnatting, opphold, osv.. Vurderer du å sette det opp på hyttetomta er valgmulighetene mange. Som regel er det behovet for gjesterom med flere soveplasser som er hovedgrunnen til at man tenker på å bygge nytt. Kanskje skal annekset i tillegg ha eget bad, eller også ha plass for den badstuen du har ønsket deg.

Et anneks bør tilpasses eksisterende bebyggelse. Dessuten bør du tenke på hvilke funksjoner det skal ha: Skal det skapes en lun utekrok? Skal den flotte utsikten også nytes fra annekset? Takvinkel, kledning, vindustyper og fargevalg bør i alle fall tilpasses det som alt er bygget.

Det kan være enklere å plassere et anneks inn på tomten enn et tilbygg, ut ifra sol, utsikt og topografiske forhold. Det å bygge flere små bygninger, vil danne et tun som kan ligge godt i landskapet, der behovet for utgraving og terrengendringer reduseres. Annekset gir også mulighet for å trekke seg litt tilbake når flere familier er på hytta.

Visse begrensninger med anneks

Alle fritidseiendommer i Nordre Land kommune blir styrt av kommuneplaner/ kommunedelplaner med tilhørende reguleringsplaner. Det er derfor viktig å sjekke gjeldende arealplan(er) for området.

Et anneks skal ikke være en selvstendig bruksenhet. Det vil i praksis si at du ikke får lov til å installere kjøkken.
Oppføring av anneks med rom for varig opphold omfattes av samme regelverk som fritidsbolig