Med våtrom menes bad, dusjrom og vaskerom, det vil si rom hvor overflater på vegger og gulv jevnlig eller av og til blir utsatt for vannsøl.

Det ikke nødvendig å søke kommunen om å bygge nytt våtrom eller pusse opp våtrom i eksisterende bolig eller fritidsbolig. Dette gjelder også våtrom i eksisterende tomannsboliger, rekkehus eller leiligheter i blokker. Forutsetningen er at arbeidet gjøres innenfor en branncelle eller bruksenhet.

Når byggearbeidene i våtrom ikke er søknadspliktig, er eier ansvarlig for at våtrommet tilfredsstiller forskriftskravene. Foretak som utfører byggearbeidene vil ha et privatrettslig ansvar for sitt arbeid, men vil ikke være ansvarlig overfor bygningsmyndigheten i kommunen.

Arbeider som ikke er søknadspliktige

  • Fullstendig ombygging av våtrom i eksisterende bygg innenfor en bruksenhet eller branncelle
  • Bygging av nytt våtrom i eksisterende bygg innenfor en bruksenhet eller branncelle
  • Bygging av våtrom i nytt tilbygg hvor verken samlet bruksareal eller bebygd areal for tilbygget er over 50 m2 og hvor tilbygget ikke skal brukes som selvstendig bruksenhet
  • Ombygging og nybygging av flere våtrom i forskjellige bruksenheter (f. eks. i blokker) så lenge arbeidene ikke medfører at brannskille brytes

Brannskille anses som brutt når konstruksjonens brannmotstand blir mindre enn minimumskravene i byggteknisk forskrift. I blokker kan det være nødvendig å hente inn kvalifiserte fagfolk til å vurdere om arbeidene vil være innenfor en bruksenhet (ikke bryter branncelle), for eksempel ved skifte av sluk. Skifte av sluk i etasjeskiller av tre mellom boenheter/brannceller vil i de aller fleste tilfelle medføre at brannskillet brytes.

Arbeider som er søknadspliktige

Bygging av våtrom i nybygg er søknadspliktig med krav om ansvarlige foretak. Tilsvarende gjelder for våtrom i nytt tilbygg over 50 m2, og i eksisterende bygg hvor bruksenhet eller branncelle brytes. For egen bolig eller fritidseiendom gjelder selvbyggerbestemmelsene. Det er ikke krav om nabovarsling for våtromsarbeider.