Ved nybygg er oppføring av skorstein en del av det søknadspliktige tiltaket som behandles av byggesakskontoret.

Ved rehabilitering som innmontering av nytt innerrør, riving og nyoppføring av skorstein i eksisterende byggverk skal det sendes søknad om tillatelse til tiltak jf. pbl. § 20-3 med nødvendig dokumentasjon til kommunens byggesaksavdeling for godkjenning.

Ved installasjon av nytt ildsted, må dette meldes til Nordre Land kommunes brann- og feievesen.